Per consultar les dades dels alumnes heu de fer servir la nova aplicació anant a l'adreça següent: